פתרונות לבידוד אקוסטי

אקוסטיקה טובה הינה היכולות לבודד, לספוג ולבלוע מקורות רעש כתנאי לסביבה נעימה  ובריאה. רמת רעש חזקה ומתמשכת פוגעת ביכולת השמיעה ומהווה מטרד מתסכל ומפריע. בעיית הדהוד (גלי קול חוזרים) פוגעת באיכות צלילים ובמובנות הדיבור ומגבירה בכך את מפלס הרעש. הפתרונות האקוסטיים מביאים לירידת מפלס הרעש, להעלאת מובנות הדיבור ולחידוד איכות הצליל. ניתן לחלק את מכלול הפתרונות לשתי קבוצות עיקריות: מוצרים שנותנים בליעה וספיגת רעשים  ומוצרים המעלים את מובנות הדיבור וחידוד איכויות הצלילים (פתרון של הדהוד).