פתרונות להעלאת חווית השמיעה

גלי קול שמשתקפים (או חוזרים) בעצמים במבנה, יוצרים לעתים קרובות תופעות של הד(Echo)  או של הדהוד  (Reverberation)וכתוצאה מכך נוצרת תחושה שלא נעימה של "התמשכות הקול". מקור קול עצמאי פולט החוצה גלי קול המתפזרים בכל הכיוונים. לאחר פגיעת גלי הקול בתקרה, בקירות, ברצפה ובשאר העצמים בחלל, לגלי  הקול אין כיוון מסוים ולכן הם מטשטשים את בהירות ואיכות הצליל ופוגעים בחוויית השמיעה. על מנת לשמור להעלאות את חווית השמיעה יש לצמצם את פיזור גלי הקול.

היישום: כדי להעלאות את חווית השמיעה ואיכות הצלילים יש לצמצם את פיזור גלי הקול על ידי פתרונות אקוסטיים ניידים עצמאיים בקירות ותקרות החלל

הפתרונות: לוכדי באסים במגוון צורות, דלתות וחלונות אקוסטיים, אלמנטים אקוסטיים ניידים עצמאיים Abso Cushions, בדי מתיחה אקוסטיים (Eco + Vibrasto 03), וילונות אקוסטיים